Coxhaven och Friesiska ön Borkum

När vi lämnade den lilla staden Brunsbuttel och slussade ut i Nordsjön fick vi sällskap av enorma container-fartyg! Vi förtöjde torsdagkväll i Coxhaven, en ganska stor stad med marinbas och fiskeriindustri. Det blev en ganska snabb visit med bunkring, skolarbete och rundvandring i staden på fredagen, för att lördag morgon kasta loss i gryningen, kl …